Camp Survival | Episode 1

2Seks barn sendes igjen ut i villmarken for å møte nye utfordringer. Denne gangen tilbragte de 5 dager i bjørnens rike, nemlig Vassfaret i Valdres. Her fikk de …

source

You might also like